**จำปูน**

**จำปา****จำปี****จำปูน**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 


จำปูน
Anaxagorea javanica  BI.
(ANNONACEAE)

                    ช่างกรีดก้อยร้อยมาลัย               หมายใจจะไปแต่งงาน
               จำปูนจำปาสารภี                            ล้วนมาลีกลิ่นหอมหวาน
               กระตุ้งกระติ้งห้อยทิ้งพวงยาน       ใครใกล้ให้เบิกบานตระการใจ
                                                                                เงาะป่า : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5  

        ไม้มีชื่อต้นนี้เป็นไม้ทรงพุ่ม ไม่ใหญ่โตนัก ดอกป้อมสั้นคล้ายดอกนมแมวมีกลีบหนาและแข็ง แต่ดอกสีขาวนวล  หอมแรงมาก ส่งกลิ่นตอนสายๆ เป็นต้นไปตลอดวัน เป็น
ต้นไม้ที่มีดอกอันมี กลิ่นเป็นที่ลือชื่อในปักษ์ใต้ จำปูนเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับน้อยหน่า และนมแมว  ชอบขึ้นในที่ร่มและความชื้นสูงกิ่งก้าน เกลี้ยง เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลแกม
เทา ใบยาวปลายมน ดอกออกเดี่ยวๆตามซอกใบขนาดใหญ่กว่าดอกนมแมวแต่กลิ่นหอมแรงกว่ามากขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งแต่ปลูกเลี้ยงให้ออกดอกยากในภาค
กลาง ในธรรมชาติขึ้นอยู่ตามป่าดิบชื้น

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com