**ชบา**

**ชงโค****ชบา****ช้องนาง****ช้างน้าว****ชำมะนาด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                  
ชบา
Hibiscus rosa-sinensis L.
(MALVACEAE)

                   ช่อตะแบกชาตบุษย์พุทรา        การะเกดกรรณิการ์นมสวรรค์
               มะลุลี มะลิลา แสลงพัน               อัญชันแอบช่อชบาบาน
                                                                        รามเกียรติ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.1

        ชบาเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มกว้าง สูงได้ถึง 4 เมตร ใบ เดี่ยว ออกสลับ  รูปไข่  กว้างประมาณ 4 ซม. ยาว 4- 9 ซม.โคนสอบหรือมน  ปลายเรียวแหลม ขอบจัก ดอกสี
แดง กลางดอกสีแดงเข้ม ออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีริ้วประดับที่โคนดอก 5-8 แฉก โคนเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก  กลีบดอก 5 กลีบรูปไข่กลับ เกสร
เพศผู้จำนวนมาก ก้านเกสรเชื่อมกันเป็นหลอด  ยาวประมาณ 9 ซม. ล้อมรอบเกสรเพศเมีย    ชบาพันธุ์ลูกผสม มีสีแดง ชมพู ขาว เหลือง ส้ม  กลีบดอกชั้นเดียวหรือซ้อนกันหลาย
ชั้น มีทั้งดอกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ทำได้หลายวิธีทั้งการ ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง หรือ เสียบกิ่ง

        ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ  รากสดตำพอกฝี รับประทานช่วยให้เจริญอาหาร ดอกสดใช้ขัดรองเท้าให้มัน ปลูกทั่วไปในเขตร้อน ขึ้นง่าย โตเร็ว
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com