**ช้องนาง**

**ชงโค****ชบา****ช้องนาง****ช้างน้าว****ชำมะนาด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                  
ช้องนาง
Bush Clockvine
Thunbergia erecta T. Anders.
(ACANTHACEAE)

                             นางแย้มเหมือนแม่แย้ม        ยวนสมร
                       ใบโบกกลกวักกร                       เรียกไท้
                       ช้องนางคลี่สร่ายขจร               โบกเรียก พระฤา
                       เชิญราชชมไม้ไหล้                   กิ่งก้ม ถวายกร
                                                                               ลิลิตพระลอ : สุนทรภู่

        ช้องนางเป็นไม้พุ่มเล็กเตี้ย  ต้นสูง 2-3 เมตร ใบคล้ายใบแก้ว ใบมนปลายแหลม ออกเป็นคู่ตามกิ่ง  ขอบใบเป็นคลื่น ดอกสีน้ำเงินปนม่วง  แต่พันธุ์สีขาวหายากกว่าพันธุ์สี
ม่วง  ดอกกลมเป็นรูปปากแตรคล้ายดอกอินทนิลแต่เล็กกว่า กลางดอกเป็นตาสีเหลือง ถ้าบานอยู่กับต้นจะอยู่ได้ 2 วัน  ถ้าเด็ดออกจากต้นจะเหี่ยวเฉาเร็ว ผล เป็นรูปสามเหลี่ยม
เมื่อแก่มีสีน้ำตาล แตกได้ ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ได้โดยการ ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง

        ประโยชน์  เป็นไม้ประดับ ตัดแต่งเป็นพุ่ม หรือปลูกเป็นรั้วงามน่าชม ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแอฟริกาตะวันตก ปลูกง่ายในที่แจ้งและมีร่มเงา  ชอบดินร่วนซุย
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com