**ชำมะนาด**

**ชงโค****ชบา****ช้องนาง****ช้างน้าว****ชำมะนาด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                  
ชำมะนาด
Vallaris glabra  Ktze.
(APOCYNACEAE)

                              จรุงกลิ่นมาเลิศล้วน            บุหงาหอม  ระเหยฤๅ
                      ชะมะนาดพุทธชาดพยอม           ยั่งร้อย
                      ไป่เพลินเท่าเพลินถนอม              พจะนาค     นิพนธ์พี่
                      ยิ่งระจิตยิ่งจิตชะม้อย                 มิ่งมื้อ         กระหือเหิม
                                                                               โคลงลิลิตมหามงกุฎราชคุณานุสรณ์ : กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

        พันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งซึ่งมีใครต่อใครชอบนำมาปลูกให้เลื้อยขึ้นร้าน หรือทำเป็นซุ้มเพราะชอบกลิ่นดอกของมัน  ดอกเป็นกลุ่มสีขาว มีกลิ่นหอมคล้ายข้าวใหม่ บางทีเรียก
กันว่า ดอกข้าวใหม่ (พวกฝรั่งก็ว่า Bread flower) ใช้ทำของหอมกันมาก เช่น น้ำอบและเครื่องร่ำ

        ชำมะนาดเวลาจะขยายพันธุ์มักใช้วิธีตอนมากกว่าอย่างอื่นไม้เลื้อยชนิดนี้ อยู่ในวงศ์เดียวกับโมก และลั่นทม มียางขาวทุกส่วน ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อละ
10-15 ดอก กลีบดอกสีขาวอมเขียว เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยสั้นๆ ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก ออกดอกเกือบตลอดปี นอกใช้ทำเครื่องหอมแล้ว ยังใช้ดอกลอยน้ำเป็นน้ำดอกไม้
ในการทำข้าวแช่ด้วยชำมะนาดมีถิ่นกำเนิดในเอเซียเขตร้อนขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง หรือแยกจากไหล
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com