**ดองดึง**

**ดองดึง****ดาวเรือง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                    
ดองดึง
Glory Lily, Climbing Lily, Superd Lily, Turk's Cap
Gloriosa superba, L.
(Liliaceae)

                      .....................        ต้นนางแย้มแกมดองดึง
               สุพรรณิกา กระทึง        ดอกราชพฤกษ์ซึกไทรไตร ฯ
                                                                   กาพย์ห่อโคลง " นิราศธารทองแดง" : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ "เจ้าฟ้ากุ้ง"

        ดองดึงมีชื่ออื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู หัวขวาน พันมหา บ้องขวาน ผะขาโก้ง คมขวาน  ก็เป็นชื่อหนึ่งของดองดึง ดองดึงเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน
มีลักษณะเดียวกับเหง้ากระชาย สีขาวครีม รูปร่างคล้ายหัวขวาน ส่วนที่เป็นหัวหรือไหลเป็นสีขาวนมสด ชอบดินร่วนปนทราย เจริญเติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัดและแดดร่มรำไร
ดองดึงเป็นพืชเถาเลื้อย ก้านใบที่โผล่ขึ้นเหนือดิน ลักษณะเป็นเถากลมขนาดเล็ก แต่เหนียวเลื้อยเกาะได้สูง ๑ - ๓ เมตร เถาเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัด เมื่อดอกโรยจะติดผลเป็นรูป
กระสวย ๓ เส้า ติดกันหมด ลักษณะและขนาดคล้ายผลตะลิงปลิง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ ซ.ม. มีสีเขียว เมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาล มีเมล็ดเรียงอยู่ภายใน เส้าละ ๒ แถว
แถวละ ๕ - ๘ เมล็ด มีขนาดและสีคล้ายเมล็ดข้าวโพด การขยายพันธุ์ ใช้วิธีเพาะเมล็ด 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com