**ตะโก**

**ตะแบก****ตะโก****ตะลิงปลิง****ตันหยง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                           
ตะโก
Ebony
Diospyros rhodocalyx Kurz
(EBENACEAE)

      

                              หมู่ไม้เพล็ดไม้พลอง          หมู่ไม้ฟองไม้ไฟ
                       ไม้ไผ่ไพไม้โพ                          ไม้ตะโกตะกู
                                                                            ลิลิตพระลอ : สุนทรภู่

        ตะโก หรือ มะโก เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ หรือรูปรี กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท หรือรูปไข่ สีขาวนวล  ผลสด รูปไข่ มีขนละเอียด
 ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม- เมษายน เป็นผลระหว่างเดือน เมษายน- มิถุนายน การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ขึ้นได้ทั่วประเทศเว้นภาคใต้  พบตามป่าผลัดใบจนถึงริมทุ่ง
นาที่ระดับ 40- 300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ในต่างประเทศ  พบที่พม่า ลาว เวียดนาม

        เปลือก ต้น และแก่นตะโก บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง ต้มกับเกลือ  อมรักษารำมะนาด   ผลแก้ท้องร่วง  คลื่นไส้   เปลือกผล    เผาเป็นถ่าน      ขับปัสสาวะ ต้นเป็นไม้ประดับ
ตกแต่งเป็นไม้ดัดสวยงาม  ไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือด้ามเครื่องมือ ผลอ่อนใช้ย้อมผ้า ย้อมแห ผลสุกกินได้
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com