**ตันหยง**

**ตะแบก****ตะโก****ตะลิงปลิง****ตันหยง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                           
ตันหยง
Divi Divi
Caesalpinia coriaria Willd.
(LEGUMINOSAE - CAESALPINIACEAE)

                     โกฐกระวานกานพลูดูระบัด               กำจายกำจัดสารพันทั้งตันหยง
              หอมระรื่นชื่นใจที่ในดง                          พฤกษาทรงเสาวคนธ์ดังปนปรุง
                                                                                              นิราศพระแท่นดงรัง : สุนทรภู่

        ตันหยงเป็นไม้ต้นสูง  6- 10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาแผ่เป็นพุ่มใบ ประกอบแบบขนนกออกสลับ ปลายมน ไม่มีก้านใบย่อย  ดอกช่อสีขาวอมเขียว หรือสีเขียวอมเหลือง หอม
แรง  เล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  ผลเป็นฝักแบน บิดงอ ออกดอกเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  การขยายพันธุ์ ใช้การ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

        ประโยชน์ ฝักตันหยงมีสารฝาด ใช้ใส่แผลเปื่อย  ย้อมหนังสัตว์ ถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาเขตร้อน
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com