**ทรงบาดาล**

**ทรงบาดาล****ทองกวาว****เทียนกิ่ง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                           
ทรงบาดาล
Kalamona, Scrambled Eggs
Cassia Surattensis Burm. f
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

                      ชมพู่แต่ละต้นมีผลลูก                     ดูดั่งผูกพวงระย้านึกน่าฉัน
              ทรงบาดาลบานดอกรีบออกทัน               เต็มทุกวันเช้าเย็นไม่เว้นวาย   
                                                                                           รำพันพิลาป : สุนทรภู่

        ทรงบาดาลเป็นไม้พุ่ม สูง 3 - 5 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 4 - 6 คู่ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 1 - 2 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 4
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก สีเหลืองออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 3 เซนติเมตร ผล เป็นฝักแบน กว้าง 1 - 1.5
เซนติเมตร ยาว 7 - 20 เซนติเมตร  ถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียเขตร้อนออกดอก ตลอดปี  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ   

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com