**นมตำเรีย**

**นมตำเรีย****นมแมว****นางแย้ม****นนทรี****นมสวรรค์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                       
นมตำเรีย
Hoya  ovalifolia Wight & Arn.
(ASCLEPIADACEAE)

                         กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย            นมตำเรียเรี่ยทางไป
                      หอมหวังวังเวงใจ                ว่ากิ่งแก้วแล้วเรียมเหลียว
                                                                              นิราศธารทองแดง : พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

        ไม้เถาจำพวกนี้งอกงามอยู่ทนกว่าไม้อื่นๆ คล้ายแบบกล้วยไม้ ลำต้นเป็นเถากลมๆ เล็กๆมีใบหนามากรูปร่างต่างๆ  แบบหัวใจบ้าง รูปกระสวยบ้าง ขนาดก็ต่างๆ กัน  ใบหนา
แข็งเป็นมันคล้ายขี้ผึ้ง ดอกออกเป็นกระจุก  คล้ายช่อผักชี ตัวดอกขนาดเล็กบ้าง  ใหญ่พอประมาณบ้าง มีสีขาว สีนวล อมม่วง และสีม่วงเวลาบานมักจะส่งกลิ่นหอมมากน้อยตาม
แต่ชนิด และส่วนมากส่งกลิ่นในเวลากลางคืน

                     พันธุ์ไม้สกุลนี้ที่เรียก นมตำเรีย คือชนิด  Hoya parasitica Wall.  พบขึ้นทั่วไปในทุกภาคของประเทศตามป่าเกือบทุกประเภท เถาเลื้อยเกาะและพันไปตาม
ลำต้น หรือกิ่งไม้ หรือตามหิน ทุกส่วนมียางขาวคล้ายน้ำนม ใบอวบหนาคล้ายกล้วยปิ้ง (บางชนิดมีชื่อเรียก  กล้วยปิ้ง = Hoya  diversifolia Bl.)  ออกดอกในฤดูร้อน  บาง
พันธุ์ดอกในช่อดกแน่นเกือบเป็นทรงกลม  ขนาดดอก 1 - 1.2 ซม.  กลีบดอกมักจะงอโค้งลงไปสู่ก้านดอก  ดอกในช่อบานเพียงวันเดียว  รุ่งขึ้นจะร่วงไป แต่ละช่อดอกจะทะยอย
บานไปเรื่อยๆ  นมตำเรียชนิดนี้มีกลิ่นหอมแรง และฟุ้งกระจาย  เป็นพันธุ์ไม้ของถิ่นเอเซียเขตร้อน  ขยายพันธุ์โดยการปักชำ   ปลูกเลี้ยงโดยใช้กระเช้าแขวน  เป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยง
ง่าย และทนแล้งได้ดี

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com