**นมแมว**

**นมตำเรีย****นมแมว****นางแย้ม****นนทรี****นมสวรรค์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                       
นมแมว
Rauwenhoffia siamensis  Scheff.
(ANNONACEAE)

                 ถึงห้วยอีร้าและระย้าล้วนสายหยุด              ดอกนั้นสุดที่จะดกดูไสว
              กะมองกระเม็งนมแมวเป็นแถวไป                  ล้วนลูกไม้กลางป่าทั้งหว้าพลอง
                                                                                                     นิราศเมืองแกลง : สุนทรภู่

        นมแมวเป็นไม้เถาแต่ไม่ค่อยเลื้อยเหมือนไม้เถาอย่างอื่น กิ่งมักพันกันเองจนทำให้แลเห็นเป็นต้นไม้พุ่มขนาดไม่สูงเท่าใดนัก มีดอกขนาดตั้งแต่ 1-2 ซม. กลีบแข็งมากสี
เหลืองนวลๆ มีกลิ่นหอมเวลาเย็นๆ และเวลากลางคืน                

        ต้นนมแมวมีใบยาวรีคล้ายใบมะดัน ด้านบนมีสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่า เนื้อใบแข็ง ออกดอกเดี่ยวๆตรงซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองชั้น ๆ ละ 3 กลีบ เมื่อบาน
เต็มที่ขนาดดอกกว้างไม่เกิน 1.5 ซม. มีดอกเกือบตลอดปี  ผลเล็กๆ ออกเป็นพวง  เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม รับประทานได้ พันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นไม้ไทยโดยแท้จริง  มีถิ่นกำเนิดในภาค
ใต้และภาคกลางของไทย   อยู่ในวงศ์เดียวกับ กระดังงา การเวก และสายหยุด ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก

                     นางแย้มสาวหยุดพุทธชาด       พุดซ้อนซ่อนกลิ่นจำปี
              เบญจมาศหลายอย่างต่างสี              มะลุลีสุกรมนมแมว
                                                                                  บทละครเรื่อง..พระศรีเมือง  

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com