**นมสวรรค์**

**นมตำเรีย****นมแมว****นางแย้ม****นนทรี****นมสวรรค์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                       
นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum Linn.
(VERBENACEAE)

                     เห็นดอกนมสวรรค์บรรจง          เหมือนเต้าบุษบงกินนรี
              เห็นช้องนางรำรายเรียง                    เหมือนเจ้ารำม่ายเมียงที่สระศรี
                                                                                     อุณรุท : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.1

        นมสวรรค์ เรียกได้อีกหลายชื่อเช่น พนมสวรรค์ ฉัตรฟ้า เป็นไม้พุ่ม  สูงประมาณ 2 เมตร  กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม  รูปค่อนข้างกลม โคนรูปหัวใจ  
ปลายแหลม  ขอบใบ เว้า 3-5 แฉก และมีจัก  ด้านล่างมีขนสาก  ดอกออกฤดูฝน ช่อสีแดง หรือเหลือง  ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเป็นหลอดยาว  ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาด
ไม่เท่ากัน  ผลสุกมีสีแดงคล้ำ หรือแดง การขยายพันธุ์ทำได้โดยการ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง สับราก

        ประโยชน์ รากใช้เป็นยาถ่าย ใบสดตำเป็นยารักษาโรคปวดข้อและปวดประสาท ถิ่นกำเนิดอยู่ใน จีน มาเลเซียและฟิลิปปินส์  พบทั่วไปตามชายป่าเมืองไทย  ชอบดินร่วนปน
ทราย  น้ำที่มีปริมาณมาก และความชื้นสูง  แดดรำไร  เจริญได้ดีภายใต้ร่มไม้ใหญ่

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com