**บุนนาค**

**บุนนาค****เบญจมาศ****บานเย็น**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                           
บุนนาค
Mesua ferrea  L.
(CLUSIACEAE)

                           พิกุลบุนนาคบาน             กลิ่นหอมหวานซ่านขจร     
                     แม้นนุชสุดสายสมร              เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย
                                                                          กาพย์เห่เรือ : พระราชนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

        บุนนาค (นาคบุตร) เป็นไม้ต้นใหญ่คล้ายสารภี แต่ใบเล็กเรียวกว่า ดอกสวยคล้ายกับสารภี  แต่โตกว่า ขนาดกว้างประมาณ 4-5 ซม. กลิ่นหอมเย็นกว่า เจ้าของมักเก็บตาก
แห้งเอาไว้ และขายให้แก่ร้านเครื่องยา ดอกออกเป็นฤดู เช่นเดียวกับสารภี

        บุนนาคเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทยและเอเซียเขตร้อน อยู่ในวงศ์เดียวกับสารภี และมะดัน พบตามป่าชื้น  เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่ามาก  ใช้ในงานก่อสร้างได้ทุกประเภท
 เรือนยอดคล้ายรูปเจดีย์ ใบดกทึบ  ยอดอ่อนสีแดง สวยงามมาก  ดอกใหญ่สีขาว 4 กลีบ  มีเกสรสีเหลือง เป็นกระจุกใหญ่อยู่ตรงกลาง ดอกบานเต็มที่มีขนาดใหญ่ 5-7 ซม.
ขยายพันธุ์โดยวิธีตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด  เกสรดอกบุนนาคใช้ผสมทำยาหอมบำรุงหัวใจ แก้ร้อนในกระหายน้ำ เป็นยาชูกำลัง น้ำมันจากเมล็ดใช้จุดตะเกียงและทำเครื่องสำอาง

                     พิกุลบุนนาคมากมี                    ตามหว่างวิถีขาวสด
                ชมพลางทางเร่งรีบรถ                  เลียบตามบรรพตคีรี
                                                                         อิเหนา..พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com