**ประดู่ป่า**

**ประดู่****ประดู่ป่า****ประยงค์****ปีบ****โป๊ยเซียน**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                 
 ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
(FABACEAE)

                                     พี่เลี้ยงเก็บได้ใส่พานทอง            มาถวายพระน้องต้องประสงค์
                       ประดู่ดกดอกพวงร่วงลง                          ลมส่งกลิ่นกลบตระหลบไป
                                                                                                          อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        ประดู่ป่าคล้ายกับประดู่ต้นชนิด P.indicus แต่ทว่าผลใหญ่กว่า ผลประดู่เป็นแผ่นเกือบกลม บริเวณกลางนูนขอบบางเป็นปีกโดยรอบ ประดู่ทั้ง 2 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของเอเซียเขตร้อน อยู่ในวงศ์เดียวกับ ถั่วพู

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com