**ผักตบชวา**

**ผกากรอง****ผักตบชวา**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                    
ผักตบ (ผักตบชวา ผักบัวลอย  ผักปอด  ผักโป่ง  สวะ)
Water  Hyacinth
Eichhornia  crassipes, Solms.
(Pontederiaceae)

                      ชุมนักผักตบซ้อน              บอนแซง
               บอนสุพรรณหั่นแกง                อร่อยแท้
               บอนบางกอกดอกแสลง            เหลือแล่  แม่เอย
               บอนปากยากจแก้                     ไม่สริ้นลิ้นบอน
                                                                         โคลงนิราศสุพรรณ :  สุนทรภู่ 

        ผักตบเป็นพืชน้ำประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว  ลอยน้ำได้  งอกงามได้โดยไม่ต้องมีที่ยึดเกาะ  สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก  จัดเป็นวัชพืชน้ำที่สร้างความเสียหายให้กับการ
ชลประทาน  การประมง  การเกษตร  การสาธารณสุข  และด้านเศรษฐกิจ  เป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของประโยชน์  ผักตบสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์  ใช้นำมาถักเป็น
เครื่องเรือน  ใช้แก้ปัญหาน้ำเสีย  ใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง  ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ  ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก   ใบเป็นใบเดี่ยว  แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจ  เป็นมันหนา  ก้านใบพองออกตรง
ช่วงกลาง  ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุน  เนื้อฟ่าม  ช่วยพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้  ดอกมีลักษณะเป็นช่อ  ดอกย่อยแต่ละดอกมีสีฟ้าอมม่วงแกมเหลือง  ไม่มีก้านช่อดอก  ดอกมีกลีบ ๖
กลีบ  ตอนที่ดอกยังไม่บานจะมีใบธงหุ้มอยู่  เมื่อดอกออกพ้นใบธงดอกจะบานทันที  การขยายพันธุ์  ใช้ “ไหล”  ที่แตกมาจากลำต้นแม่  หรือเมล็ด

        ด้านสมุนไพร  ใช้แก้พิษภายในร่างกาย  และขับลม  ใช้ทาหรือพอกแก้แผลอักเสบ

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com