**พุดซ้อน**

**พะยอม****พิกุล****พุดซ้อน****พุดตาน****พุทธชาด****พุทธรักษา****พลับพลึง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                               
พุดซ้อน
Gardinia angusta  Merr.
(RUBIACEAE)

                    ช่อตะแบกสัตตบุษย์พุดซ้อน       กลิ่นขจรฟุ้งจับนาสา
               จำปีมลุลีมะลิลา                             พิกุลกรรณิการ์สารภี
                                                                                  รามเกียรติ์ : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1                    

        ในบรรดาไม้พุ่มด้วยกันแล้วต้องนับว่าพุดซ้อน หรือพุดฝรั่งนี้งามพอใช้ พันธุ์ไม้นี้แตกกิ่งก้านมากจนเป็นพุ่มกลม ใบหนาเป็นมันสีเขียวแก่ มีดอกโตสีขาวสะอาดบริสุทธิ์
กลิ่นหอมแรงมาก มักจะบานและส่งกลิ่นตั้งแต่เวลาเย็น ไปตลอดคืนจนกระทั่งเช้าแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนกระทั่งโรย พุดชนิดนี้พื้นเพเป็นของต่างประเทศ แต่เอาเข้ามา
ปลูกได้งอกงามดี และปลูกง่ายมาก ตัดกิ่งชำก็เป็น และเจริญเร็วด้วย

        ถิ่นเดิมของพุดซ้อนเข้าใจว่าอยู่ในประเทศจีน และเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับเข็มพวงขาว กระทุ่ม และกาแฟ พุดซ้อนมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เคตถวา พุดจีน และพุดใหญ่ ดอก
ออกเดี่ยวๆ ตรงซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้นคล้ายดอกกุหลาบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 ซม.มีบางพันธุ์ดอกชั้นเดียว ซึ่งพันธุ์นี้มักติดผล ผลสุกสีเหลือง เมล็ด
สีเหลืองทอง ใช้แต่งสีอาหารและทำสีย้อม ส่วนดอกใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย ใช้ทำน้ำหอมและแต่งกลิ่นเครื่องสำอาง

                      เจ้าโมรากรีดเล็บเก็บจำปี            ให้ประภาวดีศรีสมร
               เจ้าวิเชียรเก็บกระถินกลิ่นขจร            กับพุดซ้อนตามส่งให้จงกล
                                                                                           พระอภัยมณี : สุนทรภู่

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com