**พลับพลึง**

**พะยอม****พิกุล****พุดซ้อน****พุดตาน****พุทธชาด****พุทธรักษา****พลับพลึง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                               
พลับพลึง
Crinum asiaticum Linn.
(LILIACEAE)

                    แคฝอยข่อยเข็มข้า             ต้นกาลาน่าดอกบาน
               งิ้วงับพลับพลึงบาน                นิ้วมือเรียบเปรียบเทียนกลึง
                                                                             กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

        พลับพลึงเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ มีหัวอยู่ใต้ดิน  ต้นสมบรูณ์จะให้ใบที่สะอาด สวยงามมาก  ต้นกลม มีความกว้างประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม. มีกาบหุ้มสี
ขาว หุ้มต้นตั้งแต่โคนตลอดไป  ใบ ออกรอบๆ ต้น ใบแคบยาวเรียว  อวบน้ำ  ขอบใบเป็นคลื่น ส่วนที่เป็นกาบคลี่ออกเป็นใบสีเขียว ค่อนข้างหนา  ปลายใบแหลม ใบยาวประมาณ
1 เมตร และ กว้าง 10-15 ซม. ดอกช่อ พุ่งจากยอดเป็นช่อใหญ่  ตรงปลายเป็นกระจุกมี 12-40 ดอก เมื่อดอกยังอ่อนอยู่จะมีกาบเป็นสีเขียวอ่อนๆ หุ้มอยู่ 2 กาบ  ก้านช่อดอกยาว
ประมาณ 90 ซม.ดอกยาวประมาณ 15 ซม.  ดอกโต กลีบดอกสีขาว บางชนิดดอกสีแดง  กลิ่นหอมเย็น บานทนทาน  เกสรติดอยู่ที่หลอดดอกตอนโคน  ปลายเกสรเรียวแหลมยาว
สีแดง โคน สีขาว ผล  เขียวอ่อน ผลค่อนข้างกลม  การขยายพันธุ์    แยกหน่อ  แยกหัวที่เกาะกันอยู่  นำไปปลูกเป็นหัวเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม 2-3 หัวก็ได้  ประโยชน์  เป็นไม้ประดับ
 ใบ หัว เมล็ดและราก ใช้เป็นยา ใช้ใบพันรักษาอาการฟกช้ำ บวม เคล็ด ขัด ยอก แพลง รักษาอาการปวดศีรษะ อาการบวม และลดอาการไข้  ถิ่นกำเนิด  เอเซียเขตร้อน  ชอบน้ำ

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com