**มณฑา**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                                              
มณฑา (ยี่หุบ)
Magnolia
Talauma candollei Blume
MAGNOLIACEAE

                    รสสุคนธ์ปนมะลิผลิดอกโต           ดอกส้มโอกลิ่นกล้าน่าดม
              มลิวันพันกิ่งมณฑาเทศ                      แก้วเกดดอกดกตกอยู่ถม
                                                                                   อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2        

        มณฑาเป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร  ต้นกลมเล็ก กิ่งยืดสูง ต้นอ่อนลักษณะคล้ายจะเลื้อย ใบ เดี่ยว ออกสลับ ใบใหญ่ไม่แตกสาขามาก รูปใบหอก  กว้าง 8-12 ซม.  ยาวประมาณ
16 ซม. โคนสอบ  ปลายแหลม แผ่นใบเป็นคลื่นหรือเป็นลอน   ดอก ใหญ่ สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมแรงตอนเช้า ออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  ดอกรูประฆังห้อยลง กลีบเลี้ยง 3
กลีบ สีเขียวอ่อนอมเทา หนาและแข็ง  เวลาบานไม่คลี่เต็มดอก กลิ่นหอมแรง ผล เป็นผลรวม ออกดอกตลอดปี  การขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด   ตอนกิ่ง ประโยชน์ เป็นไม้ประดับที่มี
กลิ่นหอม  ถิ่นกำเนิด  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ชอบที่ร่มรำไร  

                    หอมดอกไม้ใกล้กุฏิ           สายหยุดมลิลา
              ยี่หุบบุปผา                            แย้มผกากลิ่นขจร
                                                                    เห่เรื่องพระอภัยมณี : สุนทรภู่

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com