**มะนาว**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                              
มะนาว
Lime
Citrus aurantifolia Swing.
(RUTACEAE)

                         ต้นมะม่วงมีลูกออกเลอะวุ่น            เป็นขนุนนับถ้วนล้วนหนามหนา
              อ้อยไปแอบต้นมะนาวยาวเกือบวา             ข้างต้นหาได้ทุกอย่างพื้นต่างพรรณ
                                                                                         ตามเสด็จไทรโยค : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

        มะนาวเป็นไม้พุ่ม สูง 1.50- 8 ซม. ผิวเปลือกต้นเรียบเกลี้ยง กิ่งก้านอ่อนมีหนามยาว 0.3- 1 ซม. ใบ ออกเรียงสลับกัน รูปไข่ หรือเรียวยาว โคนใบกลมมีปีกแคบๆ ปลายใบ
แหลม ริมขอบใบหยัก ใบกว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 2.5- 9 ซม.  ดอกช่อ   ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ 3-7 ดอก หรือเป็นดอกเดียว ขาว กลีบดอก 4-5 กลีบเป็นรูปรียาว ปลายกลีบแหลม
ยาว 0.7-1.2 ซม. กว้าง 1-2 ซม. ตรงกลางดอกมีเกสรเพศผู้และเพศเมียเล็กๆ  ผล กลม  พื้นผิวเรียบเกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2 ซม. ผลอ่อน สีเขียวเข้ม เมื่อแก่ผลเปลี่ยน
เป็นสีเหลือง เนื้อในผลแยกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดกลมรี สีเหลืองอ่อน ผลหนึ่งมีหลายเมล็ด  การขยายพันธุ์  ตอนกิ่ง  ประโยชน์ ใบต้มกินแก้ไอ   ละลายเสมหะ แก้ท้องอืด ท้อง
เสีย ช่วยขับลม ผล คั้นน้ำกินแก้กระหาย แก้ร้อนใน บำรุงธาตุ ขับเสมหะ ชุ่มคอ  เปลือกผลกินแก้ปวด จุก เสียด แน่นท้อง ขับลม รากต้มกินแก้ฟกช้ำ  ถิ่นกำเนิด ปลูกที่เขตร้อนทั่ว
โลก ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย  ไม่ชอบที่แฉหรือน้ำขัง

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com