**มะลิลา**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                              
มะลิลา
Jasminum Sambac  Ait.
(OLEACEAE)

                    เช้าเย็นเที่ยวริมอาวาส                    ชมช่อบุปผชาติเกษมสันต์
              เลือกเด็ดดอกดวงพวงพรรณ                ซึ่งรายรอบอรัญกุฎีดง
              ลำดวนสารภีมะลิลา                             แก้วกุหลาบจำปามหาหงส์
              เบญจมาศชาติบุษป์ประยงค์                 กาหลงยี่สุ่นพิกุลกาญจน์         
                                                                                            อุณรุฑ : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1

        เป็นพวกไม้พุ่มเล็กใหญ่สุดแต่อายุ บางทีกิ่งก็อาจจะยืดตัวพันไปกับสิ่งพักพิงได้เหมือนกัน ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ เกือบตลอดปี แต่หน้าร้อนดกกว่าฤดูอื่นๆ ดอกไม่เล็กนัก กลีบ
สีขาวบริสุทธิ์หรือบางทีจะเห็นมีสีม่วงปนบ้างเล็กน้อย ส่วนที่เป็นหลอดโคนกลีบนั้นสีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นหอมเย็นระรื่น  มักจะเริ่มขยายกลีบและส่งกลิ่นหอมในเวลา
เย็นๆ ในเมืองไทยเราใช้มาก ทั้งกลิ่นและความงามอันบริสุทธิ์สะอาด พูดถึงการปลูกหรือขยายพันธุ์ก็ง่าย ใช้หักกิ่งสั้นๆ ปักก็เป็น และเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วทีเดียว  มะลิ
ซ้อนก็เป็นพวกชนิดนี้เหมือนกัน แต่ทว่ามีกลีบซ้อนหนาและดอกโตกวา แต่มีกลิ่นหอมน้อยกว่ามะลิลา

        มะลิเป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นของอาหรับ และอินเดีย อยู่ในวงศ์เดียวกับพุทธชาด ในปะเทศไทยนิยมปลูกกันมาก และมีหลายพันธุ์ พันธุ์ที่มีกลีบชั้นเดียวเรียก มะลิลา และพันธุ์
ที่มีกลีบซ้อนยังมีอีกพันธุ์หนึ่งคือ มะลิถอด หรือ มะลิฉัตร

                        จึงให้สี่พี่เลี้ยงเก็บดอกไม้               ดอกมะลิปลูกไว้ในกระถาง
              ใส่ขันทองรองพานคลานมาวาง              พระนุชนางกรีดก้อยร้อยมาลัย
                                                                                          พระอภัยมณี : สุนทรภู่

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com