**มะลิซ้อน**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                              
มะลิซ้อน
Jasminum Sambac (L.) Ait. ' G.Duke of Tuscany '
(OLEACEAE)

                   ยี่สุ่นกุหลาบมะลิซ้อน                      ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
              ลำดวนกวนใจให้ไคลคลา                    สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม
                                                                                    ขุนช้างขุนแผน : รัชกาลที่ ๒

        เป็นไม้พุ่มเลื้อย สูง 1-2 เมตร  แตกกิ่งตำใต้ผิวดินจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น ปลายกิ่งตั้งขึ้น กิ่งเปราะ ใบเป็นใบเดี่ยว มักมี 3 ใบต่อหนึ่งข้อ เรียงตรงข้ามร ใบรูปไข่กลับ
ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม  ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ 1-3 ดอก  สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3- 4 เซนติเมตร ดอกบานอยู่ได้หลายวัน  มีกลิ่นหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอดปี             

        ขยายพันธุ์โดยปักชำ ทับกิ่ง และตอนกิ่ง  ประโยชน์ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีดอกหอมสวยงาม

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com