**มะลิวัลย์**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                              
มะลิวัลย์
Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B. Clarke
(OLEANACEAE)

                     มะลิวันพันพุ่มคัดเค้า                       ฤดูดอกออกขาวทั้งราวป่า
              บ้างเลื้อยเลี้ยวเกี้ยวกิ่งเหมือนชิงช้า          ลมพาพัดแกว่งดังแกล้งไกว
                                                       อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2

        มะลิวัลย์เป็นไม้เถาเลื้อย เกาะเกี่ยวสิ่งพักพิงหรือเรือนต้นไม้  ใบ เล็ก เนื้อใบบาง ปลายเรียวแหลม ฐานใบกว้าง   ดอก ออกตามซอกก้านใบ  ส่วนมากจะทยอยบาน ขนาดดอก
และขาวคล้ายดอกมะลิลา แต่กลีบขาวเรียงเล็กกว่า กลิ่นหอมแรง ส่งกลิ่นไกล แต่ละดอกมี 7-8 กลีบ แยกจากปลายหลอดกลีบเรียวเล็ก การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง ปักชำเถา  ประโยชน์
 เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม  รากมีรสเย็นจืด ใช้ถอนพิษทั้งปวง ถิ่นกำเนิด อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย มีขึ้นทั่วไปตามป่าเขา ปลูกได้ในดินร่วนปนทรายผสมอินทรีย์วัตถุจำนวนมาก ชอบ
น้ำมาก ความชื้นสูง แสงแดดจัด

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com