**โมก**

**มหาหงส์****มณฑา****มะนาว****มะลิลา****มะลิซ้อน****มะลิวัลย์****มะลุลี****โมก**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                              
โมก
Moke
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
(APOCYNACEAE)

                   แล้วลดเลี้ยวเที่ยวไปบันไดอิฐ                 ต่างเพลินพิศเพิงผารุกขาเข้า
              จิกจันทน์แจงแทงทวยกรวยกันเกรา           โมกแมงเม่าไม้งอกซอกศิลา
                                                                                               นิราศเมืองเพชร : สุนทรภู่

        โมกเป็นไม้พุ่ม สูง 2- 5 เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลแก่ มีจุดสีขาวทั่วไป  ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม  เป็นรูปไข่หรือเป็นรูปรี  โคนและปลายแหลมหรือมน  สีเขียวเป็นมัน
ดอกช่อ  เล็ก สีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเล็กน้อย  กลีบดอก 5 กลีบ ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง ช่อละ 5-7 ดอก กลิ่นหอมเวลาเย็นและกลางคืน ผล เป็นฝักคู่ ปลายโค้งเข้า
หากัน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก  เมล็ด  จำนวนมาก มีขนสีขาวเป็นกระจุกที่ปลาย  ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง ประโยชน์  รากใช้รักษาโรคผิวหนัง  แก้
พิษสัตว์กัดต่อย ใบ ใช้ขับน้ำเหลือง ดอก เป็นยาระบาย  เปลือก เป็นยาเจริญอาหาร รักษาโรคไต ยางจากต้นแก้บิด  มักปลูกเป็นไม้ประดับ ถิ่นกำเนิด  พม่า  เวียดนาม เขมร
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นพันธุ์ไม้ที่คนชอบแต่งเป็นรูปต่างๆ  ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น  

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com