**ยี่โถ**

**ยี่เข่ง****ยี่โถ****ยี่สุ่น**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                                                 
ยี่โถ
Nerium oleander  L.
(APOCYNACEAE)

                      เห็นทับทิมริมกระฎีดอกยี่โถ          สะอื้นโอ้อาลัยจิตใจหาย
              เห็นต้นชาหน้ากระไดใจเสียดาย            เคยแก้อายหลายครั้งประทังจน
                                                                                     รำพันพิลาป : สุนทรภู่

        พันธุ์ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นแตกออกมีแขนงเรียวเล็ก  ใบแหลมรีรูปกระสวยยาว ดอกออกเป็นช่อเช่นกัน แต่ละดอกมีขนาดย่อมกว่าดอกลั่นทมเล็กน้อย ที่เป็นลาชั้นเดียวก็มี ที่เป็นชนิดดอกซ้อนก็มี กลิ่นหอมเย็นชวนดม มีมากสีด้วยกัน แต่ส่วนมากเป็นสีชมพูตามแต่คนเรียก พันธุ์ไม้นี้ปลูกง่าย ทนแล้ง และออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ได้ง่าย ตอนกิ่งก็ได้ เมล็ดก็ได้

        ถิ่นเดิมของยี่โถอยู่ในโปรตุเกส และแถบเปอร์เซีย มีผู้นำเข้ามาปลูกเป็นเวลานานมาก และเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป ยี่โถเป็นไม้วงศ์เดียวกับชำมะนาด กุมาริกา และโมก

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com