**รสสุคนธ์**

**รสสุคนธ์****ราตรี****รัก****รำเพย**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                           
รสสุคนธ์
Tetracera loureiri  Pierre.
(DILLENIACEAE)

                     มะลิวันพันกอพฤกษาดาด                เหมือนผ้าลาดขาวละออหนอน้องเอ๋ย
              รสสุคนธ์ขึ้นเป็นดงอย่าหลงเลย              กำลังเผยกลีบเกสรสลอนชู
                                                                                                เงาะป่า : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

        ไม้เลื้อย ลำเถาใหญ่ ใบทึบ กิ่งและใบสากคาย ขอบใบจักเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อใหญ่ กลีบสีขาว และมีเกสรเป็นพู่สีขาวเช่นเดียวกัน ขนาดของดอกประมาณ 0.5-1 ซม.
กลิ่นหอมแรงฉุนมาก หอมตั้งแต่เวลาเช้าตรู่จนตลอดถึงเย็น ดอกมีเสมอ ปีหนึ่งหลายครั้ง เป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้งอกงามดี ทั้งในที่แจ้งและรำไร เวลาจะเอาไปปลูกใหม่จะตอน หรือ
จะสกัดรากก็ได้

        รสสุคนธ์เป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นของเอเซียเขตร้อน อยู่ในวงศ์เดียวกับมะตาด และส้าน นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไป จัดเป็นไม้เลื้อยที่เลี้ยงง่าย แต่ต้องหมั่นตัดแต่ง
เถา เพราะค่อนข้างโตเร็ว หากขึ้นอยู่ในดินอุดมสมบูรณ
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com