**ราตรี**

**รสสุคนธ์****ราตรี****รัก****รำเพย**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                           
ราตรี
cestrum nocturnum  L.
(SOLANACEAE)

                   ลมพระพายชายชื่นในคืนนี้          กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสน
              ดอกไม้อื่นดื่นไปในดินแดน               จะเหมือนแม้นราตรีไม่มีเลย
                                                                                                   อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        ไม้พุ่มขนาดกลางอย่างโตเต็มที่สูงประมาณ 2 เมตร ดอกออกเป็นช่อดกมาก  เวลาเป็นดอกมักมีเต็มต้น ดอกแลดูเป็นดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อน บานเวลากลางคืน ส่งกลิ่นฉุนแรง
มากตลบฟุ้งไปทั่วทั้งบริเวณ บางทีถ้าได้สูดกลิ่นหรือดมอยู่ใกล้ๆ เสมอ อาจทำให้วิงเวียนมึนเมาได้ ฉะนั้นจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ไกลจากที่พักพอประมาณ การปลูกใช้กิ่งปักเป็นดี
กว่าอย่างอื่น

        ราตรีมีถิ่นเดิมอยู่ในแถบหมู่เกาะ West Indies เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับพริก มะเขือ ยาสูบ และลำโพง

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com