**ลดาวัลย์**

 

 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                  
ลดาวัลย์
Porana volubilis  Burm.f.
(CONVOLVULACEAE)

                     ปริงปรางลางต้นผลดก            คณานกจับจิกเป็นภักษา
               ลดาวัลย์พันพุ่มอัมพา                    สาวหยุดย้อยระย้ายมโดย
                                                                                   อิเหนา :พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        ลดาวัลย์พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่ให้ดอกในฤดูหนาว นิยมปลูกเป็นซุ้มหรือตามรั้วกันมาก  ดอกออกเป็นพวงเป็นช่อพรู  ดอกเล็กสีขาว มีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ แซมบ้างเล็ก
น้อย ดูงามมาก มักเริ่มบานเวลาเช้าและส่งกลิ่นหอมเย็นๆ ไปชั่วขณะประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ ปลูกเป็นง่าย ตัดกิ่งชำ ทับกิ่ง หรือตัดรากชำเอาก็ได้เป็นง่ายทั้งนั้น

        ถิ่นเดิมของลดาวัลย์อยู่ในเอเชียเขตร้อน  เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับผักบุ้ง  ดอกแส และมอร์นิ่งกลอรี่ 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com