**ลั่นทม**

**ลดาวัลย์****ลั่นทม****ลำดวน****เล็บมือนาง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                  
ลั่นทม
Plumeria  spp.
(APOCYNACEAE)

 

                   เดินพลางทางชมพรรณไม้               พฤกษาใหญ่เรียบเรียงรื่นร่ม
              ริมทางหว่างเขาล้วนลั่นทม                ต้องลมดอกดวงร่วงเรี่ยทาง
                                                                                                               อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        ไม้ต้นขนาดกลาง เนื้อไม้อ่อน แตกกิ่งก้านเป็นแฉก เป็นง่าม ทำให้แลเห็นว่าทรงพุ่มใหญ่โต มียางขาวเหนียว เป็นพันธุ์ไม้สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกและผลิใบรุ่น
ใหม่ ทั้งต้นและกิ่งนั้นก็อวบน้ำ ฉะนั้นจึงสามารถขึ้นได้ในที่แห้งแล้งเป็นอย่างดี ใบโต ดอกออกเป็นช่อ ขนาดของดอกก็โตพอใช้ มีหลายสีด้วยกัน อาจจำแนกและเรียกได้ว่า
จำพวกสีนั้น สีนี้ตามถนัด ส่วนกลิ่นนั้นหอมแรงมากน้อยตามชนิด  ลั่นทมปลูกง่าย ตัดกิ่งชำเอาโดยเฉพาะในระยะเวลาที่กิ่งสลัดใบแล้ว รากงอกเกิดเป็นต้นใหม่เร็วมาก แต่จะใช้
เมล็ดเพาะก็ได้             

        ถิ่นเดิมอยู่ในอเมริกาเขตร้อน เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับยี่โถและโมก ชนิดที่นิยมปลูกกันมานาน มีทั้งดอกสีขาวปลายกลีบมน ใจกลางดอกสีเหลือง ทางภาคใต้เรียก ดอกไม้
ขอม เป็นดอกไม้บูชาครู หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทางอีสานเรียก จำปาลาว ส่วนชื่อลั่นทมนั้นเรียกกันในภาคกลาง ต่อมามีผู้นำเข้าพันธุ์อื่นๆที่มีสีสรร รูปทรงดอก และกลีบดอก ตลอดจน
ช่อดอกต่างๆ กันอีกมากมายเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ 

                   มะลิวันพันกิ่งมณฑาเทศ              แก้วเกตุดอกดกตกอยู่ถม
              บนเนินเขาล้วนเหล่าลั่นทม                ดอกสุกรมยมโดยโชยรส
                                                                                                                 อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

 

 

  ** ลั่นทม  มีชื่อเรียกใหม่ว่า " ลีลาวดี" **

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com