**ลำดวน**

**ลดาวัลย์****ลั่นทม****ลำดวน****เล็บมือนาง**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                  
ลำดวน
Melodorum fruticosum  Lour.
(ANNONACEAE)

                    ลำดวนหวนหอมตระหลบ       กลิ่นอายอบสบนาสา
               นึกถวิลกลิ่นบุหงา                        รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง
                                                                               กาพย์เห่เรือ : พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์                    

        เป็นต้นไม้โตเต็มที่ไม่เกิน 5 เมตร ทรงต้นเป็นพุ่ม ดอกสีเหลืองนวลคล้ายดอกนมแมว แต่ทรงสวยกว่าและกลีบมนกว่า  กลีบชั้นนอกแบนแผ่เต็มที่ แต่ชั้นในหุ้มเข้าหากัน
หมด หอมเวลาเย็นและเวลากลางคืน กลิ่นหอมเย็นๆ รื่นระรวยตลอดเวลา

        ลำดวนเป็นไม้ท้องถิ่นของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษ มีต้นลำดวนเหลืออยู่ค่อน
ข้างมาก จนมีการจัดเทศกาลดอกลำดวนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ลำดวนเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับนมแมว สายหยุด และการะเวก พันธุ์ไม้ในวงศ์นี้มีอีกหลายชนิดที่
ดอกมีกลิ่นหอม

                      ลำดวนเจ้าเคยร้อย           กรองเป็นสร้อยลำดวนถวาย
               เรียมชมดมสบาย                   พี่เอาสร้อยห้อยคอนาง
                                                                            นิราศธารโศก : พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com