**สารภี**

**สายหยุด****สารภี****สัก****สุพรรณิการ์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                        
สารภี
Mammea siamensis Kosterm.
(Clusiaceae)

   

                   โอ้บุปผาสารภีส่าหรีรื่น                     เป็นที่ชื่นเชยถนอมด้วยหอมหวน
              เห็นมาลาอาลัยใจรัญจวน                       เหมือนจะชวนเชษฐาน้ำตากระเด็น
                                                                                                  นิราศวัดเจ้าฟ้า...สุนทรภู่               

        สารภีเป็นต้นไม้ใหญ่มียางสีเหลืองๆ ทรงพุ่มใหญ่โต ใบเป็นมันและดกมาก ดอกออกเป็นฤดูๆ ในราวเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์  ดอกสีเหลืองสวย ขนาดประมาณ 1 ซม.
กลีบขาว เกสรเหลือง กลิ่นหอมร้อนๆ ชาวสวนมักเอามาเคี่ยวกับน้ำมัน เพื่อทำน้ำมันสำหรับใส่ผม การปลูกใช้เพาะเอาจากเมล็ด และต้องปลูกในที่แจ้งและใกล้น้ำ

        สารภีเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับบุนนาค  มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ให้ร่มเงาที่ดีมาก เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ดอกเป็นสมุนไพร

                       สารภีพิกุลดอกดก                     บานตกเต็มไปทั้งใต้ต้น
              มะลิซ้อนซ่อนกลิ่นรสสุคนธ์                หอมระคนกับบุหงารำไป
                                                                                              อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com