**สัก**

**สายหยุด****สารภี****สัก****สุพรรณิการ์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

                                                                                                        
สัก
Tectona grandis L.f.
(LABIATAE)

                   ตะขบตะเคียนคูนแค             สมอมีแสมม่วงโมก
               ทรากทรึกโศกสนสัก                 รวกโรครักรังรง
                                                                              ลิลิตตะเลงพ่าย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

        สักเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่  สูงได้ถึง 50 เมตร  ผลัดใบในฤดูร้อน ต้นเปลา ตรง มีพูพอนเล็กๆ ตามยาวของต้น เปลือกสีน้ำตาลปนเทา  ใบ เดี่ยว ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ  ขนาด
ใหญ่ รูปรี  กว้าง  ดอกช่อ  เล็ก สีขาวนวล  ออกรวมเป็นช่อขนาดใหญ่ตามปลายกิ่งหรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง  ออกเป็นผลเดือน มิถุนายน- ตุลาคม เป็นผลแห้ง ค่อนข้างกลม เปลือก
แข็ง เมล็ด มี 1-3 เมล็ด  ออกดอกเดือน มิถุนายน- ตุลาคม   การขยายพันธุ์  นำเมล็ดที่ผ่านกรรมวิธีเร่งความงอก เพาะในแปลงเพาะชำ แล้วนำเหง้า 1-2 ปีไปปลูก  ประโยชน์  
เป็นไม้ที่มีค่ามาก  ทนทาน สวยงาม ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ ทำเครื่องแกะสลัก เนื้อไม้และใบไม้ทำยาแก้เบาหวาน เปลือกใช้เข้ายาคุมธาตุ  ใบอ่อนให้สีแดง ใช้ย้อมผ้าและ
กระดาษ  สักเป็นไม้ถิ่นเดิมของไทย และพม่า  มีมากตามป่าเบญจพรรณภาคเหนือและมีเป็นหย่อมๆ ทางภาคตะวันตก  

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com