**สุพรรณิการ์**

**สายหยุด****สารภี****สัก****สุพรรณิการ์**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                        
สุพรรณิการ์  ฝ้ายคำ
Yellow Silk Cotton
Cochlospermum regium    ( Mart.&Schrank) Pilg.
[Bixaceae (Cochlospermaceae)]

                     .....................            ต้นนางแย้มแกมดองดึง
               สุพรรณิกา กระทึง           ดอกราชพฤกษ์ซึกไทรไตร ฯ
                                                                 กาพย์ห่อโคลง " นิราศธารทองแดง" : เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ "เจ้าฟ้ากุ้ง" 

        สุพรรณิการ์เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอก สีเหลือง ออก
เป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร ผล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร แตกเป็น 3-5 ซีก เมื่อแห้ง เมล็ด สีน้ำตาลมี
ปุยคล้ายฝ้ายหุ้ม

        ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อน ออกดอก ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ ขยายพันธุ์โดยเมล็ดและปักชำ นิยมปลูกเป็น
ไม้ประดับ

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com