**อัญชัน**

**อบเชย****อัญชัน****อังกาบ**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 

                                                                                                            
อัญชัน
Clitoria ternatea L.
(LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE)

                    มะลิวัลย์อัญชันช่อ           ทุกก้านกอสรล่มสรลอน
               ชงโคยี่โถขจร                      รสรื่นรรวยรมย์
                                                                    สรรพสิทธิ์คำฉันท์ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

        อัญชันเป็นไม้เถา  ต้นมีขนนุ่ม  ใบ เป็นช่อยาว มีใบย่อยเป็นรูปไข่ ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ  ดอก คล้ายดอกถั่ว สีครามแก่ ขาวและม่วงอ่อน กลีบคลุม รูปกลม ปลาย
เว้าเป็นรูปอ่าง ตรงกลางมีสีเหลือง  ผล เป็นฝักแบน  กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 8 ซม. เมล็ดจำนวนมาก ออกดอกเกือบตลอดปี การขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด  ประโยชน์  
ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกนำมาคั้นได้น้ำสีฟ้าใช้เป็นสีผสมอาหารและขนม น้ำคั้นจากดอกใช้ทาผมและคิ้วให้ดก  ใช้ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง  เมล็ดใช้เบื่อหนู  ถิ่นกำเนิดใน
อินเดีย ปลูกได้ในเขตร้อน

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com