ขนมที่ใช้ในพิธีการตั้งศาลพระภูมิ

  

ผู้จัดทำประวัติความเป็นมาความหมายของคำขนมกับวิถีไทยขนมไทยในเทศกาลต่างๆประเภทของขนมไทยวัตถุดิบเทคนิคในการทำขนมอุปกรณ์ในการทำสีจากธรรมชาติประโยชน์ขนมไทย

 

 

ขนมที่ใช้ในงานมงคลสมรส 
ขนมที่ใช้ในพิธีการตั้งศาลพระภูมิ 
ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่าง ๆ 
การทำบุญเดือนสาม 
การทำบุญเดือนสิบ 

 

 ขนมที่ใช้เป็นเครื่องสังเวยพระภูมิ คือ

  1. ขนมต้มแดง

  2. ขนมต้มขาว

  3. ขนมเล็บมือนาง (ขนมคันหลาว)

  4. ขนมดอกจอก หรือขนมทองหยิบ

  5. ขนมถั่วแปบ (ขนมหูช้าง)

  6. ขนมข้าวเหนียวแดง

  7. ขนมประเภทบวดต่าง ๆ 

   

   

 

 

 

จัดทำโดย

นางสาววรรณพร บุรยชาต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Miss Wannaporn Burayachart. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com