เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ

ผู้จัดทำประวัติความเป็นมาความหมายของคำขนมกับวิถีไทยขนมไทยในเทศกาลต่างๆประเภทของขนมไทยวัตถุดิบเทคนิคในการทำขนมอุปกรณ์ในการทำสีจากธรรมชาติประโยชน์ขนมไทย

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตวง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงขนมไทย 
เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการทำความสะอาด 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมไทยชนิดต่างๆ

ขนมหวานไทยชนิดต่าง ๆ มีลักษณะรูปร่างแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของขนมหวานไทยนั้นๆ เครื่องมือในการทำขนมไทยเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะกำหนดให้

ขนมไทยแต่ละชนิดมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์  คนไทยสมัยก่อนจะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่าพิมพ์ขนม พิมพ์ขนม อาจมีลักษณะ เป็นพิมพ์ไม้ พิมพ์ทองเหลือง พิมพ์พลาสติก ฯลฯ

การทำขนมหวานไทย การใช้พิมพ์ชนิดต่างๆ จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ขนมที่ทำแล้วมีรูปร่างหน้าตาน่ารับประทาน  พิมพ์ขนมที่ทำมากดหรืออัดรูปร่าง ถ้าทำ

ด้วยไม้ควรเลือกลวดลายพิมพ์ที่มีเส้นลึก ลายค่อนข้างหยาบ เมื่ออัดขนมลงลายจะเด่นชัด ควรเลือกไม้เนื้อแข็ง  เนื้อไม้ไม่มีรอยแตก ไม่มีตาไม้ เพราะจะเกิดรอยร้าวหักง่าย

พิมพ์ไม้ที่ใช้กับขนม เช่น  ทองเอก  สัมปันมี  ข้าวตู ฯลฯ เมื่อใช้พิมพ์แล้วล้างให้สะอาดใช้แปรงทำความสะอาดให้ทั่วทุก ๆ รอยของพิมพ์ อย่าให้มีเศษแป้งติดค้าง จะทำให้

ขึ้นรา ล้างผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ

 3.1 พิมพ์ขนมทองเอก สัมปันนี เป็นพิมพ์ทำด้วยไม้แกะเป็นลวดลาย ในหนึ่งพิมพ์มี 4-5 ช่อง  เมื่อทำขนมแล้วล้างทำความสะอาดผึ่งแดดให้แห้ง ใส่ถุงพลาสติกรัดยาง

 

3.2 พิมพ์ขนมครองแครง เป็นพิมพ์ที่ทำด้วยไม้และพลาสติก  ใช้แล้วทำความสะอาดด้วยการแช่น้ำแล้ว ใช้ไม้แหลมแซะแป้งออกให้หมดล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งใส่ถุง

พลาสติกรัดยาง

 

3.3 พิมพ์ขนมฝรั่ง เป็นรูปกลมภายในประกอบด้วยหลุมรูปร่างต่าง ๆ ประมาณ 7-10 อัน ขึ้นอยู่กับขนาดมีฝาปิด ควรเลือกซื้อชนิดที่เนื้อละเอียด ไม่มีรูอากาศ ไม่มีรอยร้าว 

ใช้งานแล้วทำความสะอาดให้ทั่วด้วยแปรงมัดเศษขนมออกให้หมดใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดให้ทั่วพิมพ์เก็บเข้าที่

 

3.4 พิมพ์กระทงทอง มีด้ามเป็นไม้หรือขดเหลืองยาวประมาณ  7-8 นิ้ว   ด้านปลายจะเป็นรูปกระทง  1-2 อัน   การเลือกซื้อจะดูทองเหลืองที่ต่อมายังด้ามไม้ยาวพอสมควร  

การต่อแน่นหนา  ต่อแผ่นทองเหลืองที่ถาดจับที่ด้ามแน่นสนิทการทำความสะอาด ใช้แล้วล้างเศษขนมออกให้หมด ทาน้ำมันพืชให้ทั่ว เก็บเข้าที่

 

3.5 พิมพ์ดอกจอก มีลักษณะเป็นทองเหลืองทั้งอัน   ด้ามยาวมีห่วงวงกลมด้านบนยาวประมาณ  7-8 นิ้ว  ด้ามปลายทำเป็นรูปกลม หล่อเป็นลวดลาย การเลือกซื้อดูทองเหลือง

ที่ต่อกับด้ามให้แน่นหนา  การทำความสะอาดใช้แล้วล้างทาน้ำมันพืชให้ทั่วเก็บเข้าที่

 

3.6 พิมพ์ทองม้วน มีด้ามยาว   ตัวพิมพ์เป็นเหล็กหล่อตีเป็นแผ่นบาง ๆ   มีลวดลายที่พิมพ์   ก่อนใช้ผิงไฟให้พิมพ์ร้อนเสียก่อน ควรใช้ลูกประคบชุบน้ำมันพืชทา   (ลูกประคบ

คือกากมะพร้าวห่อด้วยผ้าใช้สำหรับชุมน้ำมันทาพิมพ์)  พิมพ์ทองม้วนใช้แล้วแปรงให้สะอาดแล้วทาน้ำมัน ห่อด้วยผ้าหรือกระดาษ

 

3.7 ที่กดสลิ่ม ทำด้วยทองเหลืองหรือสแตนเลส   มีลักษณะเป็นกระป๋องกลมด้านล่างเจาะรูเล็ก ๆ    ด้านบนปากกระป๋องมี2 หู มีที่กดเป็นด้ามยาวประมาณ  6-7 นิ้ว   ด้านปลาย

เป็นแผ่นกลมหนา   การเลือกซื้อควรพิจารณาความแข็งแรงแน่นหนาของการบัดกรี  ระหว่างรอยต่อของด้ามกับตัวแผ่นที่กดแลหูทั้งสองข้าง รูที่เจาะด้านล่างใช้งานได้การ

ทำความสะอาดล้างแล้วเช็ดให้แห้งเก็บเข้าที่

 

3.8 ที่กดขนมเรไร ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น  ไม้สัก  มีรูปร่างคล้ายที่ทับกล้วยปิ้ง ยาวประมาณ  14-15 นิ้ว  ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนด้านตัวล่างตรงกลางจะเป็นเดือย

ไม้กลม ๆ ขึ้นมา ด้านตัวบนตรงกลางจะเป็นหลุมกลมขนาด 1 นิ้ว ด้านบนของหลุมจะมีแผ่นทองเหลืองเจาะรูเล็ก ๆ การเลือกซื้อ พิจารณารอยตะปูที่ตอกบนแผ่นทองเหลือง

ให้แข็งแรงตัวด้ามไม้ไม่มีรอยแตก มีตาไม้ เมื่อใช้พิมพ์แล้วล้างให้สะอาดใช้แปรงทำความสะอาดให้ทั่ว ๆอย่าให้มีเศษแป้งติดค้าง  ผึ่งให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่           

 

3.9 ที่กดขนมขี้หนู  มีลักษณะเป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นตะแกรงทองเหลือง หรือสแตนเลสชนิดละเอียดหรือใช้ที่ร่อน แป้งที่มีตะแกรงชนิดละเอียดได้  การเลือกซื้อ

พิจารณาระหว่างรอยต่อของไม้กับทองเหลืองให้แข็งแรงแน่นหนาเมื่อใช้งานแล้วล้างให้สะอาดใช้แปรงทำความสะอาดให้ทั่ว ๆ อย่าให้มีเศษแป้งติด ผึ่งให้แห้ง ๆ ก่อนเก็บเข้าที่

 

3.10 กระชอนกดลอดช่อง ใช้กะลาขนาดใหญ่ขูดให้สะอาดทั้งด้านในและนอก ขัดจนเป็นมันเจาะรูให้ทั่วพื้นที่  รูที่เจาะเป็นรูกลมเกลี้ยงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/2 ซม.

เข้ากรอบไม้โดยรอบมีที่วางพักไว้  กดแป้งลงในกระชอนกดด้วยทัพพีหรือกระบวยด้ามยาว ๆ ให้แป้งที่กวนได้ที่แล้วไหลลงมาตามรูที่เจาะ  ปัจจุบันมีที่กดเป็นอลูมิเนียม

คล้ายที่กดสลิ่มแต่เจาะรูใหญ่ การทำความสะอาด ล้างด้วยน้ำธรรมดา ใช้แปรงถูท้างด้านในและด้านนอก เช็ดและตากให้แห้ง

 

3.11 เตาขนมครก ปัจจุบันเตาขนมครกมีสองชนิด  คือชนิดที่ทำด้วยดินเผา  และชนิดที่ทำด้วยอลูมิเนียมมีฝาครอบชนิดที่เป็นดินก้อนที่จะนำมาใช้ต้องทำหลุมขนมครกให้เป็น

มันลื่น โดยการใช้กากมะพร้าวขูดที่คั้นแล้วทาในหลุมเผาให้ไหม้หลาย ๆ ครั้ง จนหลุมเป็นมันจึงนำมาใช้ ถ้าเป็นชดอลูมิเนียมให้ใช้น้ำมันพืชมา การรักษาความสะอาด  ใช้เตา

แล้วขูดสิ่งสกปรกออก เช็ดด้วยน้ำมันพืช ให้ทั่ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

3.12 แหนบ  มีทั้งชนิดที่ทำด้วยอะลูมิเนียม และทองเหลือง ปลายแหนบมีลวดลายใช้สำหรับหยิบแป้งให้เป็นลวดลายมีหลายลายให้เลือกซื้อตามต้องการแหนบชนิดทองเหลือ

ใช้ได้ทนทาน ควรเลือกลายที่ไม่ละเอียดมากนัก เมื่อใช้หยิบแป้งแล้วจะได้ลายชัดเจน ชนิดอลูมิเนียมไม่แข็งแรงและไม่ทนทาน ใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น การทำความสะอาด

ใช้แปรงถูที่ลายให้หมดคราบ เช็ดแล้วผึ่งให้แห้ง  ใส่ในภาชนะที่เป็นกล่อง เพราะเป็นของเล็กอาจหาง่าย

 

 

 จัดทำโดย

นางสาววรรณพร บุรยชาต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Miss Wannaporn Burayachart. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com