เครื่องใช้ในการทำความสะอาด

ผู้จัดทำประวัติความเป็นมาความหมายของคำขนมกับวิถีไทยขนมไทยในเทศกาลต่างๆประเภทของขนมไทยวัตถุดิบเทคนิคในการทำขนมอุปกรณ์ในการทำสีจากธรรมชาติประโยชน์ขนมไทย

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตวง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงขนมไทย 
เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการทำความสะอาด 

 

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาด

4.1 ผงซักฟอก มีหลายยี่ห้อหลายชนิด เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ราคาไม่สูงแบ่งใส่ในภาชนะเคลือบหรือพลาสติกไว้เพื่อใช้

 

4.2 สบู่ ใช้สำหรับฟอกมือหรือผ้าเปื้อนบางชนิด ควรมีภาชนะใส่ มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ให้เป็นที่ เช่น ที่อ่างล้างมือ

 

4.3 แผ่นทำความสะอาด ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นทำความสะอาด เพราะสะดวกในการขัดถูภาชนะที่เปรอะเปื้อนเขม่าไฟ หรืออาหารแผ่นทำความสะอาดที่ใช้แล้วควรซัก

ให้สะอาด บีบน้ำออกให้หมด ผึ่งให้แห้งจะใช้ได้ทนทาน และประหยัดไม่ต้องซื้อหาบ่อยการเก็บควรใช้ไม้หนีบให้เป็นที่

 

4.4 แปรง อาจใช้แปรงไม้ที่ผลิตจากเส้นใยของต้นตาล เพื่อใช้ถูสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ก้นภาชนะ  หรืออ่างล้างชามเป็นต้นใช้แล้วล้างน้ำผสมผงซักฟอก สะอาดแล้วเคาะน้ำออก

ให้หมด แขวนให้สะเด็ดน้ำ

 

4.5 ฟองน้ำ  เป็นชิ้นสี่เหลี่ยม ขนาดพอเหมาะ มีชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ ควรเลือกชิ้นที่หยิบได้พอดีมือ  ใช้ล้างเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทที่เป็นแก้ว หรือสแตนเลส เมื่อใช้แล้วควร

ชำระล้างฟองน้ำให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ถ้ามีกล่องใส่ไว้จะใช้ได้นาน     4.6 ฟองน้ำถูพื้น มีด้ามถือเป็นไม้ ใช้แล้วต้องซักฟอกให้สะอาด ถอดออกผึ่งให้แห้ง

 

4.7 ผ้าเช็ดมือ ควรเป็นผ้าที่ซับน้ำ แขวนไว้ใกล้กับอ่างล้างมือ

 

4.8 ผ้าเช็ดชามและเครื่องมือ ควรเป็นผ้าที่สะอาดและซับน้ำมีขนาดใหญ่กว่าผ้าเช็ดมือ

 

 

 จัดทำโดย

นางสาววรรณพร บุรยชาต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Miss Wannaporn Burayachart. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com