ช้องนาง

  

 

Home 
ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

 

ชาฮกเกี้ยนช้องนางคริสต์มาสเข็มครุฑตีนกบมณฑาหนวดปลาหมึกผกากรองพยับหมอกโป๊ยเซียนกุหลาบฤาษีผสมเทียนหยดเตย


ชื่อสามัญ               Bush Clock Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์     Thunbergia(Benth.) Anderson

ชื่อวงศ์                  ACANTHACEAE

ชื่ออื่น                    ช้องนางเล็ก, ช้องนางใหญ่

ลักษณะวิสัย           ไม้พุ่ม

การขยายพันธุ์       ตอนและปักชำ

ลักษณะทั่วไป  

               เป็นไม้พุ่มเตี้ย และเป็นไม้ประเภทครึ่งต้นครึ่งเลื้อย ใบคล้ายใบแก้วแต่ริมใบบิดเล็กน้อยออกเป็นคู่ๆเรียงไปตามกิ่ง ใบสีเขียวสด ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง แต่เล็กกว่าดอกผักบุ้ง ดอกเป็นสีน้ำเงิน ตรงกลางเป็นสีเหลือง บานไม่ทน แต่เมื่อดอกร่วงแล้วก็มีทรงดอกเหมือนเดิม บางพันธุ์มีดอกสีขาว ออกดอกตลอดปี ขอบอยู่ในที่มีแสง

ใบ                       ใบจะคล้ายใบแก้วออกจะเป็นคู่ๆ เรียงไปตามกิ่งของลำต้น ลักษณะของใบมนปลายแหลม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร มีสีเขียว ขอบใบเรียบไม่จัก
ดอก                     รูปทรงของดอกเป็นรูปแตร มีสีม่วงเข้มมีอยู่
5 กรียตรงกลาง ดอกเป็นสีเหลืองบานเต็มที่ 8 เซนติเมตร
ลำต้น                  เป็นพันธุ์ไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงประมาณ 6 ฟุต

ประโยชน์             เป็นไม้ประดับ

การกระจายพันธุ์   เป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี ปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง และที่ร่มรำไร ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นตลอดเวลา

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.