เฟิร์นก้ามปู

 

 

Home 
ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

 

เฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นก้ามปู 

ชื่อสามัญ                Fishtail Fern

 

ชื่อวิทยาศาสตร์      Nephrolepsis biserrata (SW.)Schot

 

ชื่อวงศ์                  OLEANDRACEAE

 

ชื่อท้องถิ่น              เฟิร์นก้ามปู  เฟิร์นตีนตะขาบ

 

กำเนิด                    มีถิ่นกำเนิดอยู่ในคิวบา  และบราซิล

 

ลักษณะทั่วไป

 

               เป็นพันธุ์เฟิร์นชนิดหนึ่งที่แตกลำต้นออกเป็นกอใหญ่  จะมีลำต้นสั้นๆ ใบเป็นใบไม้รวมมีก้านใบที่ยาว  ก้านๆ หนึ่งจะมีใบย่อยที่มีขนาดเล็กเรียงกันอยู่เป็นแถวทั้งสองด้านอย่างเป็นระเบียบ  มีสีเขียวเป็นมัน  ปลายกลีบย่อยจะแยกออกเป็น 2 แฉก คล้ายก้ามปูหรือหางปลา ขอบใบจะเป็นคลื่นๆ กอๆ หนึ่งจะแตกก้านใบอยู่มากมายทำให้ดูเป็นกอทึบสีเขียวสวยงามมาก

การขยายพันธุ์

เป็นเฟิร์นที่มีความแข็งแรง  และทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนิยมปลูกเป็นไม้กระถางมากกว่า  อยู่ได้ทั้งในที่ร่มและที่มีแสงแดดจัดแต่ต้องมีความชุ่มชื้นของดินตลอดเวลา  ดินที่ปลูกควรเป็นดินผสมพิเศษที่มีการระบายน้ำได้ดี  พยายามอย่าให้น้ำขังจนแฉะ  ต้องการความชื้นในอากาศปานกลางและน้ำ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.