ครุฑตีนกบ

 

 

Home 
ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

 

 

ชาฮกเกี้ยนช้องนางคริสต์มาสเข็มครุฑตีนกบมณฑาหนวดปลาหมึกผกากรองพยับหมอกโป๊ยเซียนกุหลาบฤาษีผสมเทียนหยดเตย


ชื่อสามัญ                   Variegated balfour aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์         Polysias bafouriana "marginata"

ตระกูล                      ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด                   แถบร้อนอัฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิค

ลักษณะทั่วไป

               ครุฑตีนกบนี้เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน มีกระสีเขียวอ่อนตามลำต้นและกิ่งก้าน ใบประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ มีลักษณะคล้ายกับไต ใบกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร พื้นใบมีสีเขียว แต่ที่ขอบใบจะมีสีขาวครีม ขอบใบหยักและมีหนามเล็กน้อยที่ขอบใบส่วนโคนของก้านใบมีลักษณะเป็นกาบเหมาะที่จะปลูกเป็นกลุ่มเป็นอบสนามหญ้าหรือจะใช้จัดสวนหย่อมก็ได้

การขยายพันธุ์          โดยการตอนหรือปักชำ

การดูแลรักษา

แสง                         ชอบแสง
น้ำ                           ต้องการน้ำพอประมาณ
ดิน                           เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย
ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง
โรคและแมลง
          ไม่ค่อยพบ จะมีก็แต่แมลงพวกเพลี้ยต่าง ๆ
การป้องกันกำจัด
       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออกหรือไดอาซินอนทุกๆ 15 วัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะหาย

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.