พลูด่าง

 

 

Home 
ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

 

หน้าวัวการเวกพลูด่าง


ชื่อสามัญ                   Devil’s ivy

ชื่อวิทยาศาสตร์        Scindapsus aureus

ตระกูล                      ARACEAE

ถิ่นกำเนิด                   โพลีนิเซีย เกาะโซโลมอน

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้เลื้อยเขตร้อน ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลืองนวล  ชอบแสงสว่าง ต้นมีลักษณะอ่อนซ้อย นำมาปลูกใส่กระถางแขวนให้ห้อยย้อย พลูด่างมีดอกเหมือนกันแต่ดอกไม่สวยงามจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ พลูด่างเป็นพืชที่มีรากอากาศ และจะเจริญเติบโตเร็วมาก เมื่อตัดมาชำไว้ในแจกันหรือขวดก็จะเจริญเติบโตต่อไปได้

การขยายพันธุ์               ปักชำ

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย
อุณหภูมิ
                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส
ความชื้น
                       ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้
น้ำ
                                ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจากผิวหน้าของดินในกระถาง
ดินปลูก
                         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน
ปุ๋ย
                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง
กระถาง
                         ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้
โรคและแมลง
                ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.