ขอขอบคุณ

  

 

Home 
ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

 

การจัดทำเว็บไซต์ในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดผู้สนับสนุนทุกท่านซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ท่านคณะกรรมการ สมศ. ทุกท่าน ซึ่งให้ความกรุณามาประเมินโรงเรียนของเราในวันที่ 2, 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และทำให้พวกเราได้ทำเว็บไซต์นี้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ผู้อำนวยการ อรุณี นาคทัต ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่น่ารักของพวกเรา ที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ครั้งนี้ (ขอบคุณซาลาเปาของท่าน ผอ. มากๆ ค่ะ ที่ช่วยให้พวกเราอิ่มท้อง)

รองผู้อำนวยการ สมศรี บุญยะปานะสาร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้แก่พวกเรา ทำให้พวกเราได้รู้จักพรรณไม้ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน และบางส่วนที่อาจจะหลบซ่อนอยู่ และลูกชิ้นปิ้งก่อนกลับบ้านในคืนวันอาทิตย์ที่แสนอร่อย

ท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ของพวกเรา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายรูปอันแสนแพงของอาจารย์นะคะ และการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1 ที่ทำให้พวกเราได้ทำเว็บไซต์เป็นและได้ทำเว็บไซต์ดีๆ นี้

ท่านอาจารย์สมบัติ เอกเชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำชั้นของชั้น ม.6/6 ที่น่ารักของพวกเรา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องกล้องถ่ายรูป และ Card reader รวมถึง mp3 ที่ทำให้พวกเราได้มีเพลงเพราะๆ ฟังกันในตอนที่ทำงาน และน้ำพันช์ที่แสนอร่อยซึ่งอาจารย์ได้เสียสละให้พวกเราไปหลายขวด ที่ขาดไม่ได้คือ ขอบคุณมากค่ะที่อาจารย์ได้ออกความคิดเรื่องการทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้พวกเรา

ท่านอาจารย์สมบูรณ์ กมลาสนางกูร อาจารย์ประจำชั้นของชั้น ม.6/5 และอาจารย์สอนชีววิทยา ที่ท่านได้ให้ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับต้นไม้หลายต้นในโรงเรียนของเรา รวมถึงเสียสละมาเฝ้าการทำงานของพวกเราในวันอาทิตย์

ท่านอาจารย์สุทัศน์ ตั้งฮั่น อาจารย์สอนศิลปะ ที่กรุณายืดเวลาในการส่งงานศิลปะ (จิตรกรรมไทย) ที่สวยงามของพวกเราออกไป ทำให้พวกเราได้มีเวลาทำเว็บไซต์มากขึ้น

ป้ามาเรียม คุณป้าที่แสนใจดี สำหรับผัดกะเพราไก่ กับไข่เจียวในวันเสาร์ และผัดซีอิ๊วในวันอาทิตย์ อร่อยมากค่ะ (หากไม่มีป้าพวกเราคงจะหิวตายกันแน่ๆ เลย)

ลุงเสน่ห์ คุณลุงแสนใจดี ที่ให้ข้อมูลต้นไม้ที่อยู่ในซอกหลืบหน้าโรงเรียนซึ่งมีอยู่มากมาย และไม่รำคาญพวกเราที่ถามซ้ำซากอันเนื่องมาจากจำไม่ได้

คุณน้าที่มาดูแลสวนในวันอาทิตย์ ที่ถึงแม้พวกเราจะไม่รู้จักชื่อ แต่พวกเราก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ได้แนะนำต้นไม้ที่พวกเราอาจจะดูผิดพลาดไป ทำให้พวกเราเข้าใจความแตกต่างของต้นไม้แต่ละชนิดมากขึ้น

คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของพวกเราทุกคน ที่เข้าใจและอนุญาตให้พวกเราได้ทำผลงานดีๆ ชิ้นนี้ขึ้น

และสุดท้าย ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดมา (รวมถึงช่วยทำการบ้าน และฝากส่งการบ้านให้ด้วย)

พวกเราขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.