หน้าแรก

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ

ผู้จัดทำ

รางวัลเกียรติยศ

 

หน้าแรก        พระราชประวัติ        พระราชกรณียกิจ        คณะผู้จัดทำ      รางวัลเกียรติยศ

<< หน้าถัดไป >>   << หน้าถอยหลัง >>

          ๖๐ปีเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

            นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก คือการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๔๒ปี ๒๓วัน

                พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นช่วงเวลาที่คนไทยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวโรกาสที่องค์พระประมุขครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ด้วยหัวใจจงรักภักดีของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นหลักของแผ่นดิน

                พุทธศักราช ๒๕๔๙ ครบ ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองแผ่นดินไทยอย่างยิ่งยืนนานเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงหนักที่สุด ยากที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน พระราชกรณียกิจอันมากมายนั้นประดุจไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปยังความร่มเย็นให้พสกนิกรทุกหนแห่งบนแผ่นดินไทย

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชจริยวัตรครบถ้วนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนัก เพื่อประชาชนตามพระปฐมบรมราชโองการที่ประกาศไว้อย่างไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้เพียงนิดเดียว พระองค์จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหนือดวงใจประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทรงเป็นยิ่งกว่าพระนาม “พระเจ้าแผ่นดินและทรงเป็น

พลังของแผ่นดิน สมดังพระปรมาภิไธย ภูมิพล ที่ประเทศไทยและคนไทยรักและเทิดทูนพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ในโลกโดยแท้

ที่มา http://www.manager.co.th/

               

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.