ยาบ้ากับเพศสัมพันธ์

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

ยาบ้ากับเพศสัมพันธ์ 
ยาบ้าเพิ่มพลังจริงหรือ? 

 

   ระยะเริ่มแรกของการใช้ยาจะมีลักษณะจูงใจให้มีการใช้ยาจากผลที่เกิด ขึ้นชั่วคราวต่าง ๆ ดังนี้

  ช่วยให้ผู้เสพกล้าพบปะผู้ขึ้นมากขึ้น

  ทำให้กล้าทำในสิ่งที่เคยไม่กล้าหรือเคยรู้สึกไม่สมควร

  เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ

  ทำให้กังวลน้อยลงในการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ตนไม่รู้จัก

   ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์

     

             ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในคนที่เริ่มเสพยา  แต่เมื่อ  เสพจน เป็นนิสัย   ความรู้สึก พึงพอใจที่มีจะค่อย ๆ ลดน้อยลง และติดตามมา ด้วยสภาวะ  เสพติดอย่างง่ายดาย   ซึ่งในระยะนี้เรื่องเพศ จะกลับกลายเป็น

ปัญหาวิกฤต คือ

   ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นแต่ความสุขทางเพศลดน้อยลงเมื่อเทียบกับประสบการณ์ ในครั้ง  ก่อน ๆ

   มีความคิดผิดปกติต่อการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ยาเสพติด  เช่น  มีความคิดว่าเป็นสิ่งน่าตื่นเต้นยาบ้ามีผลต่อ       สมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจทางเพศโดยน เกินกว่าความเป็นจริง  มีเพศสัมพันธ์ในรูป       แบบแปลก ๆ และบางครั้งกลายเป็นปัญหารุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น

   การบรรลุถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปได้ยากมากขึ้น

   สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ

   เสพยาทดแทนการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากการหมกมุ่นในยาเสพติดมากกว่าเรื่องอื่น ๆ

               ดังนั้น  ความเชื่อที่ผิดว่ายาบ้าสามารถช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้  จึงเป็นเพียงภาพลวงตาในระยะแรกของการเสพเท่านั้น

 

 

banana_03.jpg chocolate03.gifshellfish.jpg

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.