แจ้งข่าวยาเสพติด

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

แจ้งข่าวยาเสพติดได้...อย่างไร

 notebook_hr.gif

                    handphone.jpg

            แจ้งทางโทรศัพท์

สถานที่

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1688

สำนักงาน ป.ป.ส.

ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

TEL. 0-2245-9414

FAX. 0-2246-8526

สำนักงาน ป.ป.ส.  ภาคกลาง

5  ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

TEL.0-2245-9352

FAX.0-2245-9352

สำนักงาน ป.ป.ส.  ภาคเหนือ

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300

TEL. (053)211793

FAX.(053)211808

สำนักงานป.ป.ส.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถนนหน้าศูนย์ราชการ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

TEL.(043)241029

FAX.(043)246790

สำนักงานป.ป.ส.  ภาคใต้

434  ถนน ไทรบุรี  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

TEL.(074)232300

FAX.(074)321514

แจ้งทางไปรษณีย์

pen.jpg

กรณีที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ผลิตผู้ค้า

ตู้ ปณ.123  สามเสนใน กรุงเทพฯ  10400

ตู้ ปณ.300  ปณ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50300

ตู้ ปณ. 300  ปณ. เทพารักษ์  จ.เชียงใหม่  40000

ตู้ปณ. 300  ปณ. เก้าเส่ง  จ.สงขลา  90000

mailbox_red_large.gif


[1][2][3][4][5]

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.