ัอัตราเงินรางวัล

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

อัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด

 icon11.gif   

                         ผู้ที่แจ้งข่าวยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและของกลางยาเสพติดได้  ผู้แจ้งความนำจับจะได้รับเงินค่าตอบแทนการแจ้งข่าวนำจับ  เรียกว่า "เงินสินบนเงินรางวัล"  ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. 2537 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้

ชนิดยาเสพติด

อัตราการจ่ายเงินสินบน

เฮโรอีน

10  บาท/กรัม

มอร์ฟีน

4 บาท/กรัม

ฝิ่น  ฝิ่นยา (มอรืฟีน)

4 บาท/กรัม

กัญชา

0.02 บาท/กรัม

ยางกัญชา  หรือกัญชานำ

10 บาท/กรัม

อาเซติค แอนไฮไดรด์

10 บาท/กิโลกรัม

อาเซติล  คลอไรด์

10 บาท/กรัม

อีเทอร์  คลอโรฟอร์ม

3 บาท /กรัม

แอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)

ชนิดผง

ชนิดเม็ด

คดีไม่เกิน 10 เม็ด

คดี 11 - 500 เม็ด

คดี 501 เม็ดขึ้นไป

ส่วนที่เกิน 500 เม็ด ๆ ละ

แต่รวมแล้วไม่เกิน

 

20 บาท/กรัม

 

 ไม่เกิน 200 บาท

ไม่เกิน 5,000  บาท

5,000 บาท

3 บาท

200,000 บาท

ยาเสพติดอืน ๆ (ยกเว้น พืชกระท่อม)

3 บาท/กรัม


[1][2][3][4][5]

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.