มาตรการปราบปราม

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

 พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกื่ยวกับยาเสพติ พ.ศ. 2534

spark_1.gif 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยเฉพาะการมุ่งเอาผิดต่อผู้ค้ายาเสพติดระดับนายทุน และตัวการสำคัญที่อยู่เบื้อง                 หลังการกระทำความผิด และริบทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการค้ายาเสพติด  เพื่อขจัดแหล่งเงินทุนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

                ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลสั่งให้ริบ  ให้ตกเป็นของ "กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เพื่อนำทรัพย์สินที่ได้ไป                 ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด


[1][2][3][4][5]

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.