ดอกการเวก

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกช้องนาง 
ดอกการเวก 
นมตำเลีย 

        ทานตะวันหันรับแสง               พระแสดงแจงธรรมา
ล้ำเลิศเกิดปัญญา                              ด้วยศรัทธาที่เบิกบาน
        
การะเวก เหมือนเอกองค์           พระผู้ทรงสุขสำราญ
เป็นเอกวิเวกหวาน                            โปรดประทานพระสัทธรรม

                        (กาพย์เห่เรือ  บทประพันธ์ของ นายฉันท์ ขำวิไล)

                                                       

  ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  วงศ์       

  ชื่อไทยพื้นเมือง        

  วรรณคดีที่กล่าวถึง    

  การขยายพันธุ์          

  ลักษณะ       

Artabotrys hexapetaius. (Linn f.) Brandari

ANNONACEAE

กระดังงาป่า กระดังงัว นมวัว

ดาหลัง กาพย์เห่เรือ

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นใหญ่ และมีหนาม ใบเป็นใบเดี่ยวใบแน่น ทรงใบมนรี สีเขียวมัน ดอกเป็นดอก    เดี่ยว กลีบหนา มี 6 กลีบ ซ้อนเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกแก่เป็นสีเหลือง มีกลิ่น  หอมในตอนเย็นถึงค่ำ   

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.