นมตำเลีย

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกช้องนาง 
ดอกการเวก 
นมตำเลีย 

 

            กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย             นมตำเรีย เรี่ยทางไป
หอมหวังวังเวงใจ                          ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียวฯ
             กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่            ดวงไสว
นมตำเรียรายไป                               กลิ่นเกล้า
หอมหวังวังเวงใจ                            รสราค
ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า                            หยุดยั้งแลเหลียวฯ

(กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์)

   ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

   ชื่อไทยพื้นเมือง     

   วงศ์          

   วรรณคดีที่กล่าวถึง      

   สรรพคุณ         

   การขยายพันธุ์   

   ลักษณะ     

Hoya ovalifolia, Wight and Arn

เนื้อมะต่อม

ASCLEPIDACEAE.

นิราศธารทองแดง

ใบนำมาโขลกผอกปิดฝี และฟกบวม

การตอนกิ่ง หรือปักชำ

เป็นไม้เถาในป่า ใบหนามีสีเขียวเข้ม รูปใบกลมมนคล้ายรูปหัวใจ ออกเป็นคู่ตามเถา ดอกเป็นช่อเป็น   พวงห้อย สีขาว ดอกเป็นรูปดาว 5 แฉก กลีบแข็ง คล้ายทำจากขี้ผึ้ง ปากดอกมีแฉกดาวสีเหลือง และทับด้วยสีแดงตรงกลางอีกชั้นหนึ่ง มีกลิ่นหอมเล็กน้อย

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.