ต้นทองกวาว

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

 

        เยาวรูปหน้าหนุ่มเนื้อ           ในวง ตระกูลแฮ
แม้ปราศวิทยาทรง                       เสื่อมเศร้า
ทองกวาว ดอกดาษดง                   แดงป่า
เสียกลิ่นรินรสเร้า                         ดังนี้ใครชม ฯ

(โคลงโลกนิติ สมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศร)

  ชื่อสามัญ    

ื่   ชื่อพฤกษาศาสตร์    

  ชื่อไทยพื้นเมือง    

  วงศ์               

  ถิ่นกำเนิด         

  วรรณคดีที่กล่าวถึง     

   การขยายพันธุ์      

  ลักษณะ         

 Flam of the forest

Butea frondosa Roxb.

กวาว กว๋าว กว๋าน จาน จ้า ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ

LEGUMINOSAE

ประเทศไทยและอินเดีย

นิราศหริภุญชัย นิราศทองแดง

เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 25 - 50 ฟุต ลำต้นคดไปมา มีกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก ใบเป็นพุ่มโปร่ง ใบหนามีสีเขียว รูปใบมนเกือบกลม ออกดอกตามยอดกิ่ง เป็นช่อคล้ายดอกถั่วหรือดอกแค มีสีแดงหรือสีแสด เมื่อออกดอกมักจะผลัดใบ ออกปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.