ต้นพยอม

    

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

                          อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า               มาถนอม  
                สูงสุดมือมักตรอม                            อกไข้
                เด็ดแต่ดอก
พะยอม                          ยามยาก ชมนา
                สูงก็สอยด้วยไม้                               อาจเอื้อมเอาถึง

                 (โคลงโลกนิติ: สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิศร)

 

   ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  ชื่อไทยพื้นเมือง   

   วงศ์   

   วรรณคดีที่กล่าวถึง     

   ประโยชน์       ้

   ลักษณะ        

Shorea roxburghii G. Don.

พยอมทอง ขะยอม ยอม เซียง

DIPTEROCAPACEAE.

มหาเวสสันดรชาดก ลิลิตพระลอ โคลงโลกนิติ อิเหนา

เป็นไม้เศรษฐกิจ และเปลือกนำไปใส่ในเครื่องหมักดองเพื่อกันบูดใช้ฟอกหนังได้

เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรง เปลือกเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มนรีขอบขนาน ที่ปลายใบมน  หรือแหลมเป็นติ่งเล็ก ๆ คล้ายใบรัง ดอกมีสีขาวนวล ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แตกช่อเป็นระย้า มีกลิ่น หอม ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวย

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.