ต้นไทร

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

 

      แต่เพลิดเพลินเดินตามชานไศล              ถึง ต้นไทร ร่มกว้างข้างละหาน
รากย่านยื่นย้อยห้อยยาวนาน                        เยาวมาลย์โหนเล่นเป็นชิงช้า
ผลัดกันไกวใส่จริตเบือนบิดผัน                     แล้วประพันธ์กลอนขับแจ้วจับป่า
แสร้งเปรียบเปรยเย้ยหยันกันไปมา               ในอุราเศร้าหมองร่วมพ้องกัน

                                                    (เงาะป่า พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5)

   ชื่อสามัญ 

    ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

    วงศ์

   วรรณคดีที่กล่าวถึง

    ถิ่นกำเนิด

    การขยายพันธุ์

    สรรพคุณ 

    ลักษณะ

Banyan.

Ficus annulata BL.

MORACEAE.

เงาะป่า นิราศธารทองแดง นิราศสุพรรณ ขุนช้างขุนแผน นิราชเมืองเพชร

อินเดีย ลังกา พม่า ไทย

เพาะเมล็ด กิ่งตอน

ใบและรากรักษาแผล น้ำเลี้ยงของกิ่งใช้ในการรักษาโรคตับ กิ่งและใบ ใช้แก้ปวดศีรษะ

เป็นไม้ขนาดใหญ่ มีหลายชนิด ใบดกกลม ปลายแหลม ขนาดประมาณ 3 ซ.ม. ตามกิ่งและลำต้นมีรากอากาศย้อยลงดินกลายเป็นลำต้นฝอย ช่วยค้ำกิ่งก้านให้แข็งแรง มีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ดี ลูกเป็นลูกกลมเล็ก เมื่อสุกจะมีสีแดงปนเหลือง

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.